X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

افقی روی آب دراز کشیدن با نزدیک کردن مرکز جرم بدن به مرکز شناوری بدن

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 ساعت 21:37
در این قسمت روش جابجا کردن مرکز جرم بدن از زیر شکم به سمت بالای قفسه سینه از طریق منقبض کردن عضلات دو سر ران و عضلات باسن و همزمان با آن کشیدن عضلات دوسمت ستون فقرات توضیح داده می شود.

شناگران همزمان در دو محیط سیال متفاوت مسابقه می دهند (آب و هوا ) و لذا حرکت او تحت تاثیر هر دو محیط و در رابطه با اندامهایی که در هر یک از این دو محیط در حرکت هستند واقع می شوند.

در پاره ای موارد اثر مقاومت محیط سیال ممکن است در واقع بارز باشد.از جمله می توان شنا، قایقرانی با پارو، قایقرانی بادی و اسکی روی آب که در آنها حرکت سریع در داخل آب مطرح است و با ورزشهایی که با سرعت زیاد در هوا انجام می شود.

حرکات پرتابی مانند شیرجه فضایی، پرش اسکی، تیر و کمان

حرکات غیرپرتابی مانند ورزشهایی از قبیل اسکی و موتور سواری

هنگامیکه یک جسم یا یک ورزشکار در سطح آب قرار می‌گیرد،نیرویی از طرف آب بر آن وارد می‌شود که مقدار این نیرو برابر وزن آب جابجا شده است. این نیروی وارده از طرف آب نیروی شناوری نامیده می‌شود. بیشینه حجم آب که شناگر می تواند آن را جابه جا کند ،  مساوی با حجم بدن او می باشد

این بیشینه جابجایی موقعی رخ می دهد که شناگر بطور کامل در آب فرو رود.

محدودیت در حجم آبی که می توان جابجا نمود مرز حد نهایی مقدار نیروی شناور وارد بر بدن را  مشخص می کند.

 

در صورتیکه نیروی شناوری وارد بر یک جسم برابر و بزرگتر از وزن جسم باشد، آن جسم در سطح آب بصورت شناور می‌ماند. به عبارت دیگر، هر گاه وزن مخصوص یک جسم کوچکتر و مساوی یک باشد آن جسم در سطح آب غوطه‌ور می‌ماند.

تفاوت مرکز جرم در مرد و زن و کودک

همان طوری که مشخص است مرکز جرم کودک به قفسه سینه یعنی مرکز شناوری او نزدیک است به همین دلیل است که بچه ها خیلی راحت در آب شناور می مانند.

 

با تغییر مکان مرکز جرم نسبت به مرکز شناوری کشتی به یک سمت کج می شود.

نقطه اثر نیروی شناوری بر یک جسم دقیقاً منطبق بر نقطه‌ای از جسم است که این نقطه مرکز ثقل آب جابجا شده استاین نقطه را مرکز شناوری می‌نامند.

هرگاه مرکز شناوری و مرکز ثقل جسم یا شناگر بر هم منطبق و یا بطور عمودی در یک خط و یکی در بالای دیگری قرار گیرد، جسم یا شناگر وضعیت افقی خود را در آب حفظ می‌کند.

کشتی به شرطی روی آب افقی باقی می ماند که نیروی شناوری و نیرو ثقل هر دو به نقطه یکسانی وارد شوند. این قانون برای تمام اجسام شناور در آب از جمله بدن شناگر نیز صادق است.

اگر این دو نیرو در راستای هم نباشند، عموماً به حالت جفت نیرو عمل کرده و باعث چرخش جسم می‌شوند.

در این حالت معمولاً پایین تنه و پاهای شناگر به سمت پایین رفته و در نقطه‌ای که نیروهای شناوری و مرکز ثقل دوباره در راستای هم قرار گیرند، شناگر مجدداً به حالت شناور باقی می‌ماند.

*********


 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.